Welkom bij de hulpwijzer van Deurne

De feestdagen staan voor de deur en dan is contact met familie en vrienden natuurlijk ontzettend leuk en belangrijk. Helaas moeten we, met het oog op corona, ook dit jaar nog voorzichtig doen. Hoe kun je toch positief blijven en genieten van een heerlijke decembermaand?   Het was nog steeds nie ...

In oktober zijn er een aantal ketenpartners bij elkaar gekomen.  De 4 peilers die verder concreet zijn gemaakt in het preventie akkoord zijn: Eten ...

Transgender, biseksueel en queer; we horen er steeds vaker over maar voor veel mensen is het nog steeds verwarrend wat het nu precies betekent en waarom er zo 'moeilijk over gedaan moet worden'. Heeft u ook eigenlijk geen idee waar LGBTQ+ voor staat en wat u ervan moet denken? Wij helpen u graag op ...

De regeling mantelzorgondersteuning door inzet op werkzaamheden rond het huis stopt. Deze tijdelijke regeling is in 2017 opgezet om mantelzorgers te ontlasten door inzet op werkzaamheden rond het huis van de zorgvrager. Deze werkzaamheden bestaan uit ramen lappen, de stoep vegen, vensterbanken afnemen en tuinwerkzaamheden. Deze regeling gaat per 1 januari 2022 stoppen. Mantelzorgers die gebruik maken van deze regeling hebben in februari 2021 hierover een brief ontvangen.   Mantelzorgondersteuning Naast deze mantelzorgregeling is er in de gemeente Deurne een breed aanbod van mantelzorgondersteuning. Er is bijvoorbeeld advies, informatie en begeleiding vanuit het Steunpunt Mantelzorg. In de wijken worden themabijeenkomsten en lotgenotencontacten georganiseerd. De LEVgroep en MeedeMeentgroep organiseren cursussen voor mantelzorgers. Ook kunt u gebruik maken van een mantelzor ...

Wanneer je gediscrimineerd wordt of betrokken bent bij iemand die wordt gediscrimineerd, kun je terecht bij het Meldpunt Discriminatie. Je kunt hier ...