Erfbetreders (cliëntondersteuning aan boeren)

Vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) biedt onafhankelijke erfbetreder - Willem Hijdra - laagdrempelige, onafhankelijke en outreachende cliëntondersteuning aan boeren in de gemeente Deurne. Het belangrijkste doel is dat boeren zelf de regie op hun leven houden of weer terug krijgen. De erfbetreder heeft de beschikking over een ondersteuningsnetwerk van deskundigen vanuit de vier betrokken partijen en Zorg in Deurne voor tips, adviezen en expertise.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties