Toegang tot zorg

Heeft u - of uw kind - zorg nodig? En wilt u weten hoe u hulp regelt? Lees dan de volgende 7 stappen: 

1. Hulpvraag bepalen

 • Bepaal eerst wat uw hulpvraag is. En welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. Met een duidelijke hulpvraag kunt makkelijker bepalen bij welke instantie u in stap 2 moet zijn voor een indicatie.

2. Indicatie of doorverwijzing

 • U heeft een indicatie of doorverwijzing nodig om bepaalde zorg te krijgen.
 • Een deskundige onderzoekt welke hulp of zorg u nodig heeft, hoelang en hoeveel.
 • De uitslag van het onderzoek heet een indicatie, een doorverwijzing of een beschikking.

3. Kies leveringsvorm

 • Na de indicatie bepaalt u de leveringsvorm. Meestal kiest u uit 'zorg in natura' of een persoonsgebonden budget (pgb).
 • Zorg in natura is zorg van een zorgaanbieder waarmee uw gemeente of zorgkantoor een contract heeft. Met een persoonsgebonden budget krijgt u een geldbedrag om zelf zorg in te kopen.
 • Sommige vormen van zorg krijgt u alleen in natura. Bijvoorbeeld een gespecialiseerde behandeling.

4. Kies zorgaanbieder

 • Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan kiest u zelf uw zorgaanbieders.
 • Bij zorg in natura kiest u uit zorgaanbieders waar het zorgkantoor of de zorgverzekeraar een contract mee heeft. Heeft u een restitutiepolis bij uw zorgverzekeraar? Dan heeft u volledig vrije keuze. 
 • U kunt zorgaanbieders vergelijken via KiesBeter.nl of Zorgkaartnederland.nl

5. Maak afspraken

 • U spreekt met de zorgaanbieder of de zorgverlener af welke zorg en ondersteuning u precies krijgt.
 • U geeft hierbij uw eigen wensen aan. Een zorgplan helpt u hierbij.
 • De zorg moet passen bij uw indicatie of doorverwijzing. 

6. Evalueren

 • Verandert uw zorgvraag? Heeft u meer of andere zorg nodig? Denk af en toe na of de zorg en ondersteuning nog passen bij wat u wilt.
 • U bespreekt een nieuwe situatie en andere wensen zelf met uw zorgverlener(s). 

7. Betalen

 • De overheid betaalt meestal het grootste deel van uw zorgkosten.
 • Het deel dat u zelf betaalt, heet uw eigen bijdrage. In de zorgverzekering heet dit het eigen risico. 
 • U krijgt een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK of van de zorgverzekeraar.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties