Wijkbijeenkomsten Dementie

Dementie

Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren sterk toenemen. Naar verwachting wordt ongeveer 1 op de 5 mensen getroffen door een vorm van dementie. Met deze getallen kunt u ervan uit gaan dat iedereen op een gegeven moment in zijn directe omgeving geconfronteerd wordt met dementie.

De werkgroep Dementievriendelijk Deurne zet zich daarom in om dementie onder de aandacht te brengen. Door inwoners bewust te maken wat dementie is en wat het met iemand doet, kunnen vervelende situaties voorkomen worden. Buurtbewoners kunnen hierdoor de signalen eerder herkennen, op een juiste manier reageren en waar nodig passende hulp bieden. 

Bijeenkomsten

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Rondom deze dag wordt er extra aandacht besteed aan dementie door middel van wijkbijeenkomsten. Op 15 september (Zeilberg) en 22 september (Liessel) zijn de eerste 2 bijeenkomsten. Gedurende het jaar wordt in elke wijk of kerkdorp van Deurne een bijeenkomst georganiseerd. De avonden worden verzorgd in samenwerking met de plaatselijke KBO en betrokken organisaties.

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met (een vermoeden van) dementie, hun mantelzorgers en iedereen in de wijk die geïnteresseerd is. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gedeeld over dementie en gaan we met elkaar in gesprek. Tijdens de inloop en in de pauze kunt u genieten van een muzikaal intermezzo. Om te weten hoeveel mensen we mogen verwachten, vragen we u zich aan te melden bij de betrokken wijkwerker. 

Houdt voor actuele data in uw dorp of wijk de websitesite van LEVgroep Deurne en Zorg in Deurne en Facebook in de gaten. Voor algemene informatie kunt u terecht bij Wilma van Grinsven. Via mail wilma.vangrinsven@levgroep.nl of telefoonnummer 06-40944887.

  • 1ste Bijeenkomst Zeilberg

Datum: Woensdag 15 september

U kunt zich aanmelden bij Petra Mennes (wijkwerker Zeilberg) via mail petra.mennes@levgroep.nl of telefoonnummer 06-14871231.

  • 2de Bijeenkomst Liessel

Datum: Woensdag 22 september

U kunt zich aanmelden bij Ingrid Bloemers (wijkwerker Liessel) via mail ingrid.bloemers@levgroep.nl of telefoonnummer 06-17431635.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties